Location:


Search
Products & Services:Browse
Products & Services:


Browse Companies:

Share on whatsapp Share on Whatsapp

yashyish-honari

سبک زندگی سالم و خود مراقبتی مناسب یکی از عوامل مهم حفظ سلامت روح و جسم است. اما از دیدگاه کلی این نوع زندگی از تصمیمات روزمره افراد بوجود می‌آید که با پایبندی به آن، تندرستی و آرامش بیشتری در زندگی حاصل خواهد شد. اما جالب است که این تصمیم‌ها در تمامی مراحل زندگی یکسان نبوده و باید دائما در حال تغییر بهبود باشند و این است که سبک زندگی سالم برای هر فرد با دیگری و حتی با خود او در طول زمان متفاوت خواهد بود. یاشایش هنری میکوشد تا با نگاهی نو و هوشمندانه مفهوم سبک زندگی سالم را مجددا تدوین کرده و در قالب برنامه مراقبتی برای هر فرد با تکیه بر آخرین فناوری دنیای ارتباطات و اطلاعات ارائه کند.

به زبان ساده‌تر، هر آدمی، در شرایط مکانی، زمانی، سنی، روحی، جسمی و فصلی خاص، برخورد متفاوتی با زندگی دارد و خود را در تعادل با شرایط و محیط پیرامون قرار می‌دهد تا بدین‌ترتیب از گزند آسیب‌ها و بیماری‌ها در امان باشد و از زندگی با کیفیت‌تری بهره ببرد. سبک زندگی از الگوهای رفتاری و عادات شخصی در زمینه؛ تغذیه، تحرک، احساسات و عواطف، خواب، آب‌و‌هوا ، شغل، روابط اجتماعی، آداب و رسوم و … تشکیل شده‌است. شیوه زندگی چند بعدی که تلاش‌ می‌کند به تمام جنبه‌های زندگی فرد بپردازد.