Location:


Search
Products & Services:Browse
Products & Services:


Browse Companies:

Share on whatsapp Share on Whatsapp

ssazaab

تهران- سعادت آباد
Tel: 9193645880
Fax: ssazaab
Email: sazabb1400@gmail.com
Website: sazaab.com/%D8%B3%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9

 سپتیک تانک چیست؟ کدام یک برای تصویب فاضلاب مناسب تر است؟ پکیج یا سپتیک تانک

دستگاه تصفیه فاضلاب مورد استفاده برای پساب خروجی از مجتمع مسکونی می تواند یکی دیگر از دو دستگاه سپتیک تانک و پکیج تصفیه فاضلاب باشد. ولی دستگاه تصفیه مورد استفاده بمنظور تصفیه فاضلاب پساب خروجی از کارخانه تولید مواد شیمیایی صنایع به هیچ عنوان نمی تواند سپتیک تانک باشد و در نتیجه ممکن است پکیج تصفیه فاضلاب و یا پکیج تزریق مواد شیمیایی باشد. سپتیک تانک فقط می تواند برای تصویب فاضلاب مقدماتی فاضلاب خروجی از مجتمع های مسکونی ، اداری ، بیمارستان ها ، قسمت اداری کارخانه ها ، آشپزخانه های کارخانه ها و فست فودها و آخرین تصورات فاضلاب کمپانی هایی که مورد استفاده قرار می گیرند استفاده شود. پکیج های تصحیح فاضلاب بر اساس نوع طراحی می تواند در سایر موارد جایزه خوب برای انواع مخلوط سپتیک فاضلاب باشد. مواد شیمیایی پکیج تزریق ، گیرنده های صنعتی چربی از CPI ، DAF و همچنین بعضاً از تجهیزات و دستگاه های تصفیه فاضلاب هستند که هر کدام دارای ویژگی های دیگر در تصفیه فاضلاب ها هستند.

در نتیجه برای اینکه شما تصویب کنید درستی بمنظور تصویب فاضلاب گرفتار شد با متخصص و با تجربه در زمینه تولید این تجهیزات مشکوک نمود. از اینرو که ما پیشنهاد می کنیم بعد از جمع آوری اطلاعات کافی در ویژگی استفاده از فاضلاب خروجی از مجتمع ، کارخانه ، بیمارستان و… شما دارای چه میزان آلایندگی هستید؟ چه میزان در روز فاضلاب تولید می شود؟ و چه استفاده ای از پساب خروجی خواهد شد؟ با تماس با کارشناسان شرکت سازآب شکست در حل مشکل محیط زیست که پیش از این شما اقدام به نمایش می کنید.