Send your enquiry to all in one shot

Location:


Search
Products & Services:Browse
Products & Services:


Browse Companies:

Share on whatsapp Share on Whatsapp
sazaab's logo

sazaab

دستگاهی است که متشکل از دو ستون که برای تولید آب دیونایز بکار می رود و آب خروجی از این ستون ها بدون بار است. دو ستونی که در این دستگاه بکار می روند، یک ستون شامل عنصر کاتیون و ستون دیگر شامل عنصر آنیون است. ستون کاتیونی شامل سدیم، پتاسیم، آهن و هر عنصری که دارای بار مثبت است، می باشد. ودر ستون آنیونی که متشکل از عنصرهای با بار منفی است. آب خامی که وارد این ستونهای مجزا از هم می شود، با جذب شدن بارهای منفی و مثبتی که دارد، در آخر هنگامی که از ستونها خارج می شود، آب بدون بار یا آب مقطر می باشد. دیونایزر روشی است که برای از بین بردن سختی دائم و سختی موقت بکار می رود اما به دلیل هزینه بالایی که دارد، به صرفه نیست که برای سختی گیری محیطهای کوچک مانند منازل استفاده کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت دیونایزر به وب سایت سازآب مراجعه نمایید.