Location:


Search
Products & Services:Browse
Products & Services:


Browse Companies:

Share on whatsapp Share on Whatsapp
Massive Production Co., Ltd's logo

Massive Production Co., Ltd

595 Ladprao Soi 1/1, Chompon Subdistrict, Chatuchak District, 10900
Tel: 029388810
Email: massivebkk@gmail.com
Website: massive-production.com

บริษัท แมสซิฟ โปรดักชั่น จำกัด ให้บริการลูกค้าในด้านงานเกี่ยวกับป้ายโฆษณาครบวงจร ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ รวมถึงขั้นตอนการผลิต ติดตั้ง ที่ทันสมัย เรายังมุ่งเน้นการบริการ การแนะนำให้คำปรึกษาและคัดสรรวัสดุให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า แต่คงคุณภาพและความสวยงามไว้ เพื่อส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ที่ดี และโดดเด่นให้กับสินค้าและองค์กรของท่าน