Location:


Search
Products & Services:Browse
Products & Services:


Browse Companies:

Share on whatsapp Share on Whatsapp
LogoBigbang's logo

LogoBigbang

71/2-13 โอโซนพลาซ่า ห้อง H1Cซอยคู้บอน ถนนรามอินทรา คันนายาว กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10230
Tel: +66 20047299
Email: post@websitebigbang.com
Website: www.bigbang.co.th/Logo-Design

ออกแบบโลโก้กับนักออกแบบโลโก้โดยเฉพาะ มีความเข้าใจในเรื่องของสี รูปทรงสัญลักษณ์ และออกแบบโลโก้ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้า ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ในการออกแบบโลโก้มาแล้วมากกว่า 10 ปี ผลงงานออกแบบโลโก้มากกว่า 1,000 แบรนด์ ระบบขั้นตอนการทํางานที่ดี ส่งงานตรงเวลา แก้ไขงานโลโก้ได้ไม่จำกัด มอบงานคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน

ทีมงาน LogoBigbang เป็นนักออกแบบโลโก้โดยตรง มีนักออกแบบโลโก้หลายคน ที่มีสไตล์ในการออกแบบโลโก้ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทําให้ลูกค้าที่สนใจใช้บริการออกแบบโลโก้ ได้รับโลโก้ที่ตรงกับความต้องการ ตรงกับสไตล์งานออกแบบโลโก้ของนักออกแบบโลโก้แต่ละคน

กรณีศึกษาระบบอัตราการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 นี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้นำวิธีคิด และเรื่องระบบอัตลักษณ์โลโก้มาใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ออกแบบโลโก้ ให้กับการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับต่างประเทศ

แนวคิดการออกแบบโลโก้
สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ มีองค์ประกอบที่ได้แนวความคิดมาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยโดยมีตัวอักษร A ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีรูปทรงเป็นมหาเจดีย์องค์ประกอบหลักคือความหมายแทนคำสองคำคือ Asian หมายถึงภูมิภาคเอเชียและ Athletes หมายถึง นักกีฬาส่วนรูปทรงมหาเจดีย์นั้นเป็นสัญลักษณ์แทนประเทศไทย ปลายยอดของมหาเจดีย์ เป็นสัญลักษณ์แทนความรู้จริยธรรมภาพ และศักยภาพของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมา ส่วนบนสุดเหนือยอดมหาเจดีย์เป็นเครื่องหมายอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์

รูปแบบอัตลักษณ์โลโก้
นี่แหละอัตลักษณ์ประกอบด้วยสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการและส่วนประกอบกราฟิกที่ประกอบด้วยตัวอักษร A  ถ่ายรูปส่งมาหาเจดีย์ที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมไทย แล้วสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเป็นรูปดวงอาทิตย์ วางอยู่เหนือบนยอดมหาเจดีย์ ยังมีส่วนประกอบกราฟิกที่เป็นตัวอักษรภาพ อักษรกราฟฟิก ลายจักสาน ที่สื่อความหมาย ถึงความเป็นเอกภาพในเอเชีย และสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้จักสานเป็นสัญลักษณ์ของงานหัตถศิลป์ของชาวตะวันออกที่สื่อสารกันมาอย่างยาวนานนับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์นำโชค หรือตัวมาสคอตที่ใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ เนื่องจากช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของพระมหากษัตริย์ไทย มาตั้งแต่สมัยโบราณรวมทั้งเป็นสัตว์ที่คนคุ้นเคยล่าสุดเพื่อใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

--------------------------------------------------
อ้างอิง
LogoBigbang
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
http://www.kruwandee.com/forum/10.html?wbid=79762
--------------------------------------------------


ผู้ออกแบบโลโก้
ในการออกแบบโลโก้อัตลักษณ์ครั้งนี้ แบ่งผู้ออกแบบเป็นหลายส่วนกลาง คือ ตราสัญลักษณ์ใช้วิธีการจัดประกวดแบบในระดับนิสิตนักศึกษา ส่วนสัญลักษณ์นำโชค คือ ช้างไชโย นั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ว่าจ้างคุณ แอ๊ด แห่งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านการเขียนภาพการ์ตูนให้เป็นผู้ออกแบบ และว่าจ้าง บริษัท เซนทริส จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ และวางระบบอัตลักษณ์ภายหลัง

การใช้งาน
มีการนำตราสัญลักษณ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์กีฬา สินค้าขององค์กร ที่ร่วมให้การสนับสนุนสนามแข่งขัน และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งได้มีการจัดพิมพ์คู่มือการใช้ระบบอัตลักษณ์ดังกล่าว เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

ประเด็นปัญหา
การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ และมิได้ทำงานประสานกันเท่าที่ควร ทำให้ผ่านการกำหนด และวางแผนระบบอัตลักษณ์ของการแข่งขัน ตั้งแต่ต้นจึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการออกแบบที่ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวม